Δημοσιεύθηκε την

Βιβλιοπαρουσίαση: Διατομικότητα, Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης

Ημερομηνία: 2015-02-02 17:00:00

Τοποθεσία: Ακυβέρνητες Πολιτείες, Αλ.Σβώλου 28

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 7μμ συζητάμε με τον Μιχάλη Μπαρτσίδη συγγραφέα και επιμελητή  του φιλοσοφικού Τόμου
Διατομικότητα, Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης

Επιμέλεια, Εισαγωγή: Μιχάλης Μπαρτσίδης
Μετάφραση: Λουκία Μάνο- Χρηστίδη

Στο μέρος της Ανθολογίας περιλαμβάνονται κείμενα των:
Balibar, Chiesa, Culioli, Deleuze, Del Lucchese,
Goldman, Habermas, Hegel, Kojéve, Lacan, Lecercle, Marx, Morfino,
Normand, Simmel, Simondon, Spinoza, Freud, Virno, Weber

 

Με τον παρόντα τόμο εισάγεται στο ελληνικό φιλοσοφικό περιβάλλον η σχεδόν
άγνωστη ως τώρα ερευνητική προβληματική της διατομικότητας. Έχει διαπιστωθεί
ότι απλά φιλοσοφικά μοντέλα, όπως αυτό του φιλελεύθερου μεμονωμένου ατόμου ή
εκείνο της συναθροιστικής κοινότητας, δεν μπορούν να απαντήσουν στα
παραδοσιακά ερωτήματα «τι είναι η κοινωνική σχέση, η ατομικότητα, το
υποκείμενο». Έναντι αυτών αναδύονται σήμερα θεωρίες της διατομικότητας, που
αποτελούν προτάσεις συνθετότερης εννοιολόγησης του «ατομικού» και του
«συλλογικού» ως σχέσης εν είδει δικτύου.

Στα κείμενα του τόμου παρουσιάζεται η διάσταση του σχεσιακού χαρακτήρα της
ανθρώπινης πραγματικότητας, όπως αυτή έγινε κατά καιρούς αντικείμενο της
σκέψης στοχαστών στην προσπάθεια απάντησης του ερωτήματος «τι είναι ο
άνθρωπος» (οντολογία της σχέσης).