ΠΑΙΔΙΑ ΕΞΩΤΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

10,00 

Όποιος υπάρχει σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, δεν υπάρχει απολύτως σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες, και επίσης όποιος υπάρχει σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν χρησιμοποιεί με αποτελεσματικότητα όλα τα μέσα που του παρέχονται. Δεν είναι δηλαδή η αναπηρία μια έννοια αμιγώς καθοριζόμενη από την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζει επιθυμίες και στόχους με βάση τις βιολογικές του ανάγκες, αλλά η προσαρμοστικότητα αυτή φαίνεται ότι επηρεάζεται από τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών συστημάτων να ενσωματώσουν όλων των τύπων τιε επιθυμίες, προσφέροντας τεχνικές που να υποβοηθούν την ικανοποίηση των επιθυμιών αυτών. Είναι δηλαδή η αναπηρία στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μια κοινωνικά προσδιορισμένη ταυτότητα ετερότητας, που καθορίζεται από τις κάθε είδους παραμέτρους που προτείνονται ωε μέσα για την ικανοποίηση των σκοπών. Οι ιατρικές γνωματεύσεις των μαθητών αναδεικνύουν εντάσεις και συγκρούσεις μέσα στο εργασιακό περιβάλλον των επαγγελματιών της αναπηρίας. Ποιοι όμως καθορίζουν τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διαμορφώνουν το κοινωνικό περιβάλλον της ύπαρξης των μαθητών στο σχολείο; Είναι οι ίδιοι οι μαθητές; Είναι οι επαγγελματίες της ειδικής εκπαίδευσης; Είναι το θεσμικό πλαίσιο; Είναι οι γονείς; Είναι όλα αυτά μαζί; Και αν ισχύει η τελευταία πρόταση, τότε με ποιους όρους και σε ποιο βαθμό συμμετέχουν όλοι σε αυτό που ονομάζουμε κουλτούρα της ειδικής εκπαίδευσης; (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Περιεχόμενα
Ευχαριστίες
Πρόλογος Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού
Εισαγωγή
– Αναπηρία και σχολική ζωή: Μετά την πολυφωνική εμπειρία
– Η ελληνική εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση: Από τον ιδρυματισμό στην ένταξη και στις “ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”
– Μεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήματα της έρευνας της αναπηρίας
Από την ερμηνεία των συμβόλων στην ερμηνεία των πρακτικών
Η εθνογραφική έρευνα στον τόπο του ειδικού: Διαπραγματεύσεις στα όρια της διϋποκειμενικότητας
– Περί ποιότητας και ωφέλειας της “βαριάς βιομηχανίας της εκπαίδευσης”
Εισαγωγή
Συνεδριάζοντας για τους ανάπηρους μαθητές
Η βαθμολογία των μαθητών και το ζήτημα της φροντίδας
– Αναγνωρίζοντας την αναπηρία στο ειδικό σχολείο: Αντικατοπτρισμοί, διαπραγματεύσεις και όρια
Εισαγωγή
Πώς και γιατί στο ειδικό σχολείο;
Από την εξουσία της διάγνωσης και της επίβλεψης στη διαχείριση της υποκειμενικότητας
– Απεικονίσεις της αναπηρίας στις σχέσεις του ειδικού σχολείου με την κοινότητα
Εισαγωγή
“Οι ανάπηροι είναι Stars!”: Οι ανάπηροι μαθητές ως φαινόμενο
Οι δημόσιες εμφανίσεις των μαθητών ως στοιχείο διαπλοκής της ατομικής με τη συλλογική εμπειρία της αναπηρίας
– Πολιτική συναισθημάτων στο ειδικό σχολείο
Εισαγωγή
Αναπηρία και συναισθήματα: Θέμα ενσυναίσθησης και αισθησιακότητας
“Αν δεν έχεις ο ίδιος το πρόβλημα, δεν μπορείς να καταλάβεις τον άλλον”: Ενσυναισθητικές διαδικασίες στον τόπο του ειδικού σχολείου
Επίλογος
Σημειώσεις
Ελληνική βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)

Κωδικός προϊόντος: 9786188307360 Κατηγορία:

Περιγραφή

Όποιος υπάρχει σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, δεν υπάρχει απολύτως σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες, και επίσης όποιος υπάρχει σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν χρησιμοποιεί με αποτελεσματικότητα όλα τα μέσα που του παρέχονται. Δεν είναι δηλαδή η αναπηρία μια έννοια αμιγώς καθοριζόμενη από την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζει επιθυμίες και στόχους με βάση τις βιολογικές του ανάγκες, αλλά η προσαρμοστικότητα αυτή φαίνεται ότι επηρεάζεται από τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών συστημάτων να ενσωματώσουν όλων των τύπων τιε επιθυμίες, προσφέροντας τεχνικές που να υποβοηθούν την ικανοποίηση των επιθυμιών αυτών. Είναι δηλαδή η αναπηρία στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μια κοινωνικά προσδιορισμένη ταυτότητα ετερότητας, που καθορίζεται από τις κάθε είδους παραμέτρους που προτείνονται ωε μέσα για την ικανοποίηση των σκοπών. Οι ιατρικές γνωματεύσεις των μαθητών αναδεικνύουν εντάσεις και συγκρούσεις μέσα στο εργασιακό περιβάλλον των επαγγελματιών της αναπηρίας. Ποιοι όμως καθορίζουν τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διαμορφώνουν το κοινωνικό περιβάλλον της ύπαρξης των μαθητών στο σχολείο; Είναι οι ίδιοι οι μαθητές; Είναι οι επαγγελματίες της ειδικής εκπαίδευσης; Είναι το θεσμικό πλαίσιο; Είναι οι γονείς; Είναι όλα αυτά μαζί; Και αν ισχύει η τελευταία πρόταση, τότε με ποιους όρους και σε ποιο βαθμό συμμετέχουν όλοι σε αυτό που ονομάζουμε κουλτούρα της ειδικής εκπαίδευσης; (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Πρόλογος Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού
Εισαγωγή
– Αναπηρία και σχολική ζωή: Μετά την πολυφωνική εμπειρία
– Η ελληνική εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση: Από τον ιδρυματισμό στην ένταξη και στις “ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”
– Μεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήματα της έρευνας της αναπηρίας
Από την ερμηνεία των συμβόλων στην ερμηνεία των πρακτικών
Η εθνογραφική έρευνα στον τόπο του ειδικού: Διαπραγματεύσεις στα όρια της διϋποκειμενικότητας
– Περί ποιότητας και ωφέλειας της “βαριάς βιομηχανίας της εκπαίδευσης”
Εισαγωγή
Συνεδριάζοντας για τους ανάπηρους μαθητές
Η βαθμολογία των μαθητών και το ζήτημα της φροντίδας
– Αναγνωρίζοντας την αναπηρία στο ειδικό σχολείο: Αντικατοπτρισμοί, διαπραγματεύσεις και όρια
Εισαγωγή
Πώς και γιατί στο ειδικό σχολείο;
Από την εξουσία της διάγνωσης και της επίβλεψης στη διαχείριση της υποκειμενικότητας
– Απεικονίσεις της αναπηρίας στις σχέσεις του ειδικού σχολείου με την κοινότητα
Εισαγωγή
“Οι ανάπηροι είναι Stars!”: Οι ανάπηροι μαθητές ως φαινόμενο
Οι δημόσιες εμφανίσεις των μαθητών ως στοιχείο διαπλοκής της ατομικής με τη συλλογική εμπειρία της αναπηρίας
– Πολιτική συναισθημάτων στο ειδικό σχολείο
Εισαγωγή
Αναπηρία και συναισθήματα: Θέμα ενσυναίσθησης και αισθησιακότητας
“Αν δεν έχεις ο ίδιος το πρόβλημα, δεν μπορείς να καταλάβεις τον άλλον”: Ενσυναισθητικές διαδικασίες στον τόπο του ειδικού σχολείου
Επίλογος
Σημειώσεις
Ελληνική βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος

ISBN

Εκδόσεις

Προμηθευτής

Έκπτωση Προμηθευτή