ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

33,84 

– Τι προσφέρει η μελέτη της Ιστορίας της Ψυχολογίας στους σύγχρονους ψυχολόγους;
– Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η διερεύνηση της Ιστορίας της Ψυχολογίας;
– Ποια ήταν η ιστορική πορεία που οδήγησε στη μετατροπή της Ψυχολογίας σε ανεξάρτητη επιστήμη;
– Πως διαμορφώθηκε ιστορικά ο εννοιολογικός εξοπλισμός της Ψυχολογίας;
– Ποιες ήταν οι ιστορικές και πολιτισμικές διαδικασίες που επέδρασαν στη διαμόρφωση της Ψυχολογίας σε διαφορετικές χώρες;
Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία τίθενται και επιχειρείται η εξέτασή τους στο παρόν βιβλίο.
Σ’ αυτό το βιβλίο επιχειρείται η μελέτη της μακρόχρονης και αντιφατικής ιστορικής και γνωσιακής διαδικασίας, που οδήγησε στη διαμόρφωση της Ψυχολογίας ως ανεξάρτητης επιστήμης. Σε αντιδιαστολή με τις ευρέως διαδεδομένες προσεγγίσεις, που αναγάγουν την Ιστορία της επιστήμης σε απλή περιγραφή θεωριών, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η επιστημολογική, μεθοδολογική διερεύνηση της διαδικασίας εμφάνισης και διαμόρφωσης της επιστημονικής γνώσης (στη συγκεκριμένη περίπτωση, της ψυχολογικής γνώσης). Χαρακτηριστικό γνώρισμα του παρόντος βιβλίου είναι ότι σ’ αυτό επιχειρείται η μελέτη της Ιστορίας της Ψυχολογίας υπό το πρίσμα του ευρύτερου κοινωνικο-ιστορικού πλαισίου και της γνωσιακής συγκυρίας εντός των οποίων διαμορφώνεται η ψυχολογική γνώση.
Η ιστορικοποίηση των ψυχολογικών εννοιών και κατηγοριών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα προσέγγιση της σύγχρονης Ψυχολογίας και των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξής της.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 9789600113242 Κατηγορία:

Περιγραφή

– Τι προσφέρει η μελέτη της Ιστορίας της Ψυχολογίας στους σύγχρονους ψυχολόγους; 
– Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η διερεύνηση της Ιστορίας της Ψυχολογίας; 
– Ποια ήταν η ιστορική πορεία που οδήγησε στη μετατροπή της Ψυχολογίας σε ανεξάρτητη επιστήμη; 
– Πως διαμορφώθηκε ιστορικά ο εννοιολογικός εξοπλισμός της Ψυχολογίας; 
– Ποιες ήταν οι ιστορικές και πολιτισμικές διαδικασίες που επέδρασαν στη διαμόρφωση της Ψυχολογίας σε διαφορετικές χώρες; 
Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία τίθενται και επιχειρείται η εξέτασή τους στο παρόν βιβλίο. 
Σ’ αυτό το βιβλίο επιχειρείται η μελέτη της μακρόχρονης και αντιφατικής ιστορικής και γνωσιακής διαδικασίας, που οδήγησε στη διαμόρφωση της Ψυχολογίας ως ανεξάρτητης επιστήμης. Σε αντιδιαστολή με τις ευρέως διαδεδομένες προσεγγίσεις, που αναγάγουν την Ιστορία της επιστήμης σε απλή περιγραφή θεωριών, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η επιστημολογική, μεθοδολογική διερεύνηση της διαδικασίας εμφάνισης και διαμόρφωσης της επιστημονικής γνώσης (στη συγκεκριμένη περίπτωση, της ψυχολογικής γνώσης). Χαρακτηριστικό γνώρισμα του παρόντος βιβλίου είναι ότι σ’ αυτό επιχειρείται η μελέτη της Ιστορίας της Ψυχολογίας υπό το πρίσμα του ευρύτερου κοινωνικο-ιστορικού πλαισίου και της γνωσιακής συγκυρίας εντός των οποίων διαμορφώνεται η ψυχολογική γνώση.
Η ιστορικοποίηση των ψυχολογικών εννοιών και κατηγοριών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα προσέγγιση της σύγχρονης Ψυχολογίας και των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξής της. 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος

ISBN

Εκδόσεις

Προμηθευτής

Έκπτωση Προμηθευτή