ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

27,69 

– Ποια είναι η ευθύνη των επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους;
– Τι επιπτώσεις έχει η μη ηθική συμπεριφορά ενός ψυχολόγου στους πελάτες, τους φοιτητές, τους εποπτευόμενους;
– Είναι σημαντική η ηθική διάσταση σε ένα επάγγελμα και για ποιον λόγο;
Το βιβλίο “Ηθικά Ζητήματα στην Ψυχολογία” αναφέρεται στα ηθικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε όλες τις πτυχές της εργασίας μας – όταν εκπαιδεύουμε, όταν διεξάγουμε έρευνες, όταν κάνουμε θεραπεία και συμβουλευτική, ψυχολογική αξιολόγηση ή εποπτεία. Περιλαμβάνει αναλυτικές παρουσιάσεις των πιο συνηθισμένων ηθικών διλημμάτων και είναι διανθισμένο με εκατοντάδες παραδείγματα, τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία όσο και από την ελληνική πραγματικότητα.
Η βασική υπόθεση που διατρέχει όλα τα κείμενα του βιβλίου είναι ότι η ηθική στάση ενός επαγγελματία δεν εξαντλείται στην εκμάθηση ενός κώδικα δεοντολογίας. Μια αυθεντικά ηθική στάση περιλαμβάνει την ηθική αφύπνιση και την ηθική ευαισθησία, την ικανότητα, δηλαδή, να αναγνωρίζουμε τα δεοντολογικά ζητήματα τα οποία λανθάνουν σε όλες τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες.
Το βιβλίο “Ηθικά Ζητήματα στην Ψυχολογία” απευθύνεται όχι μόνο σε ψυχολόγους, αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με στόχο να ενθαρρύνει τον προβληματισμό, την αναρώτηση και τη συζήτηση για τα ηθικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην επαγγελματική μας πρακτική. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Περιεχόμενα

Πρόλογος
ΗΘΙΚΗ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
– Η ηθική διάσταση στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας
Τάνια Αναγνωστοπούλου
– Ο ρόλος της ηθικής ευαισθησίας και των κωδίκων δεοντολογίας στην επαγγελματική πρακτική
Σοφία Τριλίβα και Μανώλης Δαφέρμος
– Κώδικας Δεοντολογίας του Βρετανικού Ψυχολογικού Συλλόγου
Βρετανικός Ψυχολογικός Σύλλογος
ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΧΩΡΟ
– Ηθικά ζητήματα στον ακαδημαϊκό χώρο της ψυχολογίας
Τάνια Αναγνωστοπούλου
– Αρχές που αφορούν τους ψυχολόγους με ειδίκευση στην ψυχοθεραπεία
Βρετανικός Ψυχολογικός Σύλλογος
– Επιστήμη και ηθική στα πλαίσια της διεξαγωγής, της ανάλυσης και της περιγραφής των αποτελεσμάτων της ψυχολογικής έρευνας
Robert Rosenthal
– Η εκπαίδευση σε ζητήματα δεοντολογίας
Τάνια Αναγνωστοπούλου
ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
– Ηθικά ζητήματα στην ψυχοθεραπεία, την αξιολόγηση και άλλες εφαρμογές της ψυχολογίας
Τάνια Αναγνωστοπούλου
– Προσδιορισμός των ορίων της επαγγελματικής επάρκειας: Χειρισμός δυσδιάκριτων περιπτώσεων κλινικής ανεπάρκειας
James Overholser & Mark Fine
– Μια πρακτική προσέγγιση όσον αφορά τα όρια στην ψυχοθεραπεία: Η λήψη αποφάσεων, η αποφυγή λαθών και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση
Kenneth Pope & Patricia Keith-Spiegel
– Η διατήρηση και η άρση του απορρήτου
Kenneth Pope & Melba Vasquez
– Προς αναζήτηση του αποτελεσματικού επόπτη
Jeffrey Barnett
– Εάν το σεξ διεισδύσει στην ψυχοθεραπευτική σχέση
Επιτροπή γυναικών στην ψυχολογία του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου
– Προβλήματα στην ψυχοθεραπεία με ομοφυλόφιλους πελάτες: Μια μελέτη σε ψυχολόγους
Linda Garnets, Kristin Hancock, Susan Cochran, Jacqueline Goodchilds & Letitia Anne Peplau
Γλωσσάρι

Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)

Κωδικός προϊόντος: 9789608731035 Κατηγορία:

Περιγραφή

– Ποια είναι η ευθύνη των επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους; 
– Τι επιπτώσεις έχει η μη ηθική συμπεριφορά ενός ψυχολόγου στους πελάτες, τους φοιτητές, τους εποπτευόμενους; 
– Είναι σημαντική η ηθική διάσταση σε ένα επάγγελμα και για ποιον λόγο; 
Το βιβλίο “Ηθικά Ζητήματα στην Ψυχολογία” αναφέρεται στα ηθικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε όλες τις πτυχές της εργασίας μας – όταν εκπαιδεύουμε, όταν διεξάγουμε έρευνες, όταν κάνουμε θεραπεία και συμβουλευτική, ψυχολογική αξιολόγηση ή εποπτεία. Περιλαμβάνει αναλυτικές παρουσιάσεις των πιο συνηθισμένων ηθικών διλημμάτων και είναι διανθισμένο με εκατοντάδες παραδείγματα, τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία όσο και από την ελληνική πραγματικότητα.
Η βασική υπόθεση που διατρέχει όλα τα κείμενα του βιβλίου είναι ότι η ηθική στάση ενός επαγγελματία δεν εξαντλείται στην εκμάθηση ενός κώδικα δεοντολογίας. Μια αυθεντικά ηθική στάση περιλαμβάνει την ηθική αφύπνιση και την ηθική ευαισθησία, την ικανότητα, δηλαδή, να αναγνωρίζουμε τα δεοντολογικά ζητήματα τα οποία λανθάνουν σε όλες τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες.
Το βιβλίο “Ηθικά Ζητήματα στην Ψυχολογία” απευθύνεται όχι μόνο σε ψυχολόγους, αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με στόχο να ενθαρρύνει τον προβληματισμό, την αναρώτηση και τη συζήτηση για τα ηθικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην επαγγελματική μας πρακτική. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
ΗΘΙΚΗ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
– Η ηθική διάσταση στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας
Τάνια Αναγνωστοπούλου
– Ο ρόλος της ηθικής ευαισθησίας και των κωδίκων δεοντολογίας στην επαγγελματική πρακτική
Σοφία Τριλίβα και Μανώλης Δαφέρμος
– Κώδικας Δεοντολογίας του Βρετανικού Ψυχολογικού Συλλόγου
Βρετανικός Ψυχολογικός Σύλλογος
ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΧΩΡΟ
– Ηθικά ζητήματα στον ακαδημαϊκό χώρο της ψυχολογίας
Τάνια Αναγνωστοπούλου
– Αρχές που αφορούν τους ψυχολόγους με ειδίκευση στην ψυχοθεραπεία
Βρετανικός Ψυχολογικός Σύλλογος
– Επιστήμη και ηθική στα πλαίσια της διεξαγωγής, της ανάλυσης και της περιγραφής των αποτελεσμάτων της ψυχολογικής έρευνας
Robert Rosenthal
– Η εκπαίδευση σε ζητήματα δεοντολογίας
Τάνια Αναγνωστοπούλου
ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
– Ηθικά ζητήματα στην ψυχοθεραπεία, την αξιολόγηση και άλλες εφαρμογές της ψυχολογίας
Τάνια Αναγνωστοπούλου
– Προσδιορισμός των ορίων της επαγγελματικής επάρκειας: Χειρισμός δυσδιάκριτων περιπτώσεων κλινικής ανεπάρκειας
James Overholser & Mark Fine
– Μια πρακτική προσέγγιση όσον αφορά τα όρια στην ψυχοθεραπεία: Η λήψη αποφάσεων, η αποφυγή λαθών και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση
Kenneth Pope & Patricia Keith-Spiegel
– Η διατήρηση και η άρση του απορρήτου
Kenneth Pope & Melba Vasquez 
– Προς αναζήτηση του αποτελεσματικού επόπτη
Jeffrey Barnett 
– Εάν το σεξ διεισδύσει στην ψυχοθεραπευτική σχέση
Επιτροπή γυναικών στην ψυχολογία του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου 
– Προβλήματα στην ψυχοθεραπεία με ομοφυλόφιλους πελάτες: Μια μελέτη σε ψυχολόγους
Linda Garnets, Kristin Hancock, Susan Cochran, Jacqueline Goodchilds & Letitia Anne Peplau 
Γλωσσάρι

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος

ISBN

Εκδόσεις

Προμηθευτής

Έκπτωση Προμηθευτή