ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ – ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΩΣ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟΥΖΕ

17,04 

Μια σφαιρική θεώρηση της ιστορίας της διαλεκτικής από τον Ζήνωνα, τον Πλάτωνα και τον Πρόκλο, στον Καντ και τον Χέγκελ κι από κει στον Μαρξ, τον Αλτουσέρ και τον Μαρκούζε.

Στην εποχή μας, όταν γίνεται λόγος για διαλεκτική, εννοείται ουσιαστικά εκείνη του Χέγκελ. Ωστόσο η διαλεκτική έχει την απαρχή της στη “διαλεκτική των υποθέσεων” του Ζήνωνα του Ελεάτη, η οποία, αναπλασμένη στις μορφές της πλατωνικής διαλεκτικής και της “διαλεκτικής του ενός” του Πρόκλου, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο εγελιανό εγχείρημα. Παρά την έλλειψη της αυτοαναφορικής υποκειμενικότητας στη διαλεκτική του Πλάτωνα, ο Χέγκελ την τοποθέτησε δίπλα στην καντιανή υπερβατολογική διαλεκτική των κοσμολογικών αντινομιών. Από τη σκοπιά του, ούτε η μία ούτε η άλλη κατορθώνουν να υπερβούν τη μορφή της αρνητικής διαλεκτικής, καθώς αποφεύγουν την αντίφαση, μέσω ακριβώς της οποίας η δική του θεωρησιακή διαλεκτική επιτυγχάνει την ανώτερη ενότητα των αντιθέτων που υπόκειται ως βάση σε κάθε πράγμα.
Ο Μαρξ δεν αντέστρεψε απλώς την εγελιανή αρνητική διαλεκτική, τη μετασχημάτισε μεταβαίνοντας από την επιφανειακή σε μια πιο ουσιαστική αντίφαση και στις πραγματικές αντιθέσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας. Αντλώντας από τον Λένιν και τον Ένγκελς, ο Αλτουσέρ έδειξε τη βαθύτερη αυτή “αντιστροφή”, χωρίς ωστόσο να συγκεκριμενοποιήσει την “προσδιορισμένη άρνηση” στη μαρξική θεωρία.
Ο Μαρκούζε επιχείρησε μια ιστορικοφιλοσοφική ερμηνεία της ιστορίας της διαλεκτικής, επαναπροσδιορίζοντάς την έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάλυση του ύστερου καπιταλισμού και να υποδεικνύει τη ρεαλιστική δυνατότητα “μετάβασης από το βασίλειο της αναγκαιότητας στο βασίλειο της ελευθερίας”. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Περιεχόμενα

Από την αρνητική διαλεκτική του Πλάτωνα στην υπερβατολογική διαλεκτική του Kant, και από τη θεωρησιακή διαλεκτική του Hegel στην υλιστική διαλεκτική του Marx
– Η αρχαία διαλεκτική
Η διαλεκτική των υποθέσεων του Ζήνωνα του Ελεάτη
Μορφές της πλατωνικής διαλεκτικής
Η διαλεκτική του ενός στον νεοπλατωνικό Πρόκλο
– Η καντιανή υπερβατολογική διαλεκτική
Η λογική ή αναλυτική αντίθεση
Η διαλεκτική αντίθεση
Η ενάντια διαλεκτική αντίθεση
Η υπενάντια διαλεκτική αντίθεση
Η πραγματική αντίθεση
– Η θεωρησιακή διαλεκτική του Hegel
Αρνητική και θεωρησιακή διαλεκτική
Η μεθερμηνεία και ο μετασχηματισμός της καντιανής θεωρίας περί της αντινομίας του καθαρού Λόγου
Η λογική αντίφαση και η εγελιανή έννοια της αντίφασης
Οι τρεις βαθμίδες της αντίθεσης στην Επιστήμη της λογικής
Αντίθετα γενικώς
Η αμφίσημη αντίθεση ή τα αντίθετα ως αδιάφορα
Η αντίθεση του θετικού καθ’ εαυτό και του αρνητικού καθ’ εαυτό ή τα αντίθετα ως ανεξάρτητοι προσδιορισμοί
– Το πρόγραμμα της υλιστικής διαλεκτικής του Marx, η πραγματική αντίφαση και η αρνητική διαλεκτική
Η υπερπροσδιορισμένη αντίφαση στον Althusser και η προσδιορισμένη άρνηση στον Marcuse
– Η μαρξιστική έννοια της υπερπροσδιορισμένης αντίφασης στον Althusser
– Η διαλεκτική στον Marcuse ως προσδιορισμένη άρνηση
Η κοινωνία ως έργο τέχνης
– Η συμφιλίωση φύσεως και ελευθερίας
– Η σύγκλιση εργασίας και ελευθερίας
– Η διείσδυση του βασιλείου της ελευθερίας στο βασίλειο της αναγκαιότητας
Βιβλιογραφία
Σύνοψη – Ubersicht – Summary – Resume

Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)

Κωδικός προϊόντος: 9789602216170 Κατηγορία:

Περιγραφή

Μια σφαιρική θεώρηση της ιστορίας της διαλεκτικής από τον Ζήνωνα, τον Πλάτωνα και τον Πρόκλο, στον Καντ και τον Χέγκελ κι από κει στον Μαρξ, τον Αλτουσέρ και τον Μαρκούζε.

Στην εποχή μας, όταν γίνεται λόγος για διαλεκτική, εννοείται ουσιαστικά εκείνη του Χέγκελ. Ωστόσο η διαλεκτική έχει την απαρχή της στη “διαλεκτική των υποθέσεων” του Ζήνωνα του Ελεάτη, η οποία, αναπλασμένη στις μορφές της πλατωνικής διαλεκτικής και της “διαλεκτικής του ενός” του Πρόκλου, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο εγελιανό εγχείρημα. Παρά την έλλειψη της αυτοαναφορικής υποκειμενικότητας στη διαλεκτική του Πλάτωνα, ο Χέγκελ την τοποθέτησε δίπλα στην καντιανή υπερβατολογική διαλεκτική των κοσμολογικών αντινομιών. Από τη σκοπιά του, ούτε η μία ούτε η άλλη κατορθώνουν να υπερβούν τη μορφή της αρνητικής διαλεκτικής, καθώς αποφεύγουν την αντίφαση, μέσω ακριβώς της οποίας η δική του θεωρησιακή διαλεκτική επιτυγχάνει την ανώτερη ενότητα των αντιθέτων που υπόκειται ως βάση σε κάθε πράγμα.
Ο Μαρξ δεν αντέστρεψε απλώς την εγελιανή αρνητική διαλεκτική, τη μετασχημάτισε μεταβαίνοντας από την επιφανειακή σε μια πιο ουσιαστική αντίφαση και στις πραγματικές αντιθέσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας. Αντλώντας από τον Λένιν και τον Ένγκελς, ο Αλτουσέρ έδειξε τη βαθύτερη αυτή “αντιστροφή”, χωρίς ωστόσο να συγκεκριμενοποιήσει την “προσδιορισμένη άρνηση” στη μαρξική θεωρία.
Ο Μαρκούζε επιχείρησε μια ιστορικοφιλοσοφική ερμηνεία της ιστορίας της διαλεκτικής, επαναπροσδιορίζοντάς την έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάλυση του ύστερου καπιταλισμού και να υποδεικνύει τη ρεαλιστική δυνατότητα “μετάβασης από το βασίλειο της αναγκαιότητας στο βασίλειο της ελευθερίας”. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Από την αρνητική διαλεκτική του Πλάτωνα στην υπερβατολογική διαλεκτική του Kant, και από τη θεωρησιακή διαλεκτική του Hegel στην υλιστική διαλεκτική του Marx
– Η αρχαία διαλεκτική
Η διαλεκτική των υποθέσεων του Ζήνωνα του Ελεάτη
Μορφές της πλατωνικής διαλεκτικής
Η διαλεκτική του ενός στον νεοπλατωνικό Πρόκλο
– Η καντιανή υπερβατολογική διαλεκτική
Η λογική ή αναλυτική αντίθεση
Η διαλεκτική αντίθεση
Η ενάντια διαλεκτική αντίθεση
Η υπενάντια διαλεκτική αντίθεση
Η πραγματική αντίθεση
– Η θεωρησιακή διαλεκτική του Hegel
Αρνητική και θεωρησιακή διαλεκτική
Η μεθερμηνεία και ο μετασχηματισμός της καντιανής θεωρίας περί της αντινομίας του καθαρού Λόγου
Η λογική αντίφαση και η εγελιανή έννοια της αντίφασης
Οι τρεις βαθμίδες της αντίθεσης στην Επιστήμη της λογικής
Αντίθετα γενικώς
Η αμφίσημη αντίθεση ή τα αντίθετα ως αδιάφορα
Η αντίθεση του θετικού καθ’ εαυτό και του αρνητικού καθ’ εαυτό ή τα αντίθετα ως ανεξάρτητοι προσδιορισμοί
– Το πρόγραμμα της υλιστικής διαλεκτικής του Marx, η πραγματική αντίφαση και η αρνητική διαλεκτική
Η υπερπροσδιορισμένη αντίφαση στον Althusser και η προσδιορισμένη άρνηση στον Marcuse
– Η μαρξιστική έννοια της υπερπροσδιορισμένης αντίφασης στον Althusser
– Η διαλεκτική στον Marcuse ως προσδιορισμένη άρνηση
Η κοινωνία ως έργο τέχνης
– Η συμφιλίωση φύσεως και ελευθερίας
– Η σύγκλιση εργασίας και ελευθερίας
– Η διείσδυση του βασιλείου της ελευθερίας στο βασίλειο της αναγκαιότητας
Βιβλιογραφία
Σύνοψη – Ubersicht – Summary – Resume

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος

ISBN

Εκδόσεις

Προμηθευτής

Άλλα

Έκπτωση Προμηθευτή