ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

17,00 

Γέννηση καὶ θάνατος ἀστέρων. Δημιουργία βαρέων στοιχείων. Τὸ ἡλιακό μας σύστημα ὑποτίθεται ὅτι δημιουργήθηκα πρὶν ἀπὸ 4,566 δισεκατομμύρια ἔτη, δηλαδὴ 9 δισεκατομμύρια ἔτη μετὰ τὴ Μεγάλη Ἔκρηξη.

Ἡ «συνάντηση» τοῦ μικροῦ μὲ τὸ μέγα, δηλαδὴ τῆς μικροφυσικῆς μὲ τὴν Κοσμολογία, ἔδωσε φυσικὸ περιεχόμενο στὸ μαθηματικὸ πλαίσιο τῆς Κοσμολογίας, ἡ ὁποία γίνεται φυσικὴ ἐπιστήμη: τοπικὴ περιγραφὴ καὶ ἑρμηνεία μέρους τοῦ Σύμπαντος. Ὅρος γιὰ νὰ ἀποκληθεῖ πράγματι φυσικὴ ἐπιστήμη ἡ Κοσμολογία εἶναι νὰ δεχτεῖ αὐτὸ ποὺ εἶναι: μιὰ τοπικὴ ἐπιστήμη.

Ἀναφερθήκαμε στὶς ἐνδείξεις γιὰ δημιουργία ὕλης στὸ προσιτὸ μέρος τοῦ Σύμπαντος. Πρόκειται γιὰ ἐξαιρετικὰ τολμηρὴ ὑπόθεση, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συσχετιστεῖ μὲ τὶς Γραφές, οἱ ὁποῖες, στερούμενες λογικῶν ἐπιχειρημάτων, θὰ ὑποστήριζαν ὅτι ὁ θεὸς συνεχίζει τὴ Δημιουργία. Φυσικά, οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς ὑπόθεσης δὲν ἐπιχειροῦν τέτοιο συσχετισμό. Δὲν πρόκειται γιὰ θεϊκὴ ἐπέμβαση (ποὺ θὰ διέψευδε καὶ τὴ γνωσιολογία τοῦ Καρτέσιου!). Κατὰ τὸν Χάλτον Ἂρπ ὑπάρχει λύση γενικότερη ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ τοῦ Φρήντμαν. Ἡ λύση αὐτὴ ἐπιτρέπει τὴ δημιουργία ὕλης, σὲ ὁποιαδήποτε ἐποχὴ τοῦ Σύμπαντος.3 Ἡ νέα ὕλη δημιουργεῖται μὲ σχεδὸν μηδενικὴ μάζα καὶ μετατοπίζεται μὲ ταχύτητα σχεδὸν ἴση μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός. Μὲ τὸ χρόνο ἡ μάζα αὐξάνει καὶ ἡ ταχύτητα μειώνεται. Οἱ μεγάλες μετατοπίσεις τῆς νέας μάζας ἀπὸ τὸ ἐρυθρὸ ἀντιφάσκουν, σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση, μὲ τὴ διαστολὴ τοῦ Σύμπαντος. Ἐπίσης, κατὰ τοὺς Ἄρπ, Νάρλικαρ καὶ Ράντεκε, στὸν ἐξωγαλαξιακὸ χῶρο ὑπάρχουν δραστήρια κέντρα, τὰ ὁποῖα ἐξακοντίζουν σωματίδια καὶ κβάντα.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 9789605051112 Κατηγορία:

Περιγραφή

Γέννηση καὶ θάνατος ἀστέρων. Δημιουργία βαρέων στοιχείων. Τὸ ἡλιακό μας σύστημα ὑποτίθεται ὅτι δημιουργήθηκα πρὶν ἀπὸ 4,566 δισεκατομμύρια ἔτη, δηλαδὴ 9 δισεκατομμύρια ἔτη μετὰ τὴ Μεγάλη Ἔκρηξη.

Ἡ «συνάντηση» τοῦ μικροῦ μὲ τὸ μέγα, δηλαδὴ τῆς μικροφυσικῆς μὲ τὴν Κοσμολογία, ἔδωσε φυσικὸ περιεχόμενο στὸ μαθηματικὸ πλαίσιο τῆς Κοσμολογίας, ἡ ὁποία γίνεται φυσικὴ ἐπιστήμη: τοπικὴ περιγραφὴ καὶ ἑρμηνεία μέρους τοῦ Σύμπαντος. Ὅρος γιὰ νὰ ἀποκληθεῖ πράγματι φυσικὴ ἐπιστήμη ἡ Κοσμολογία εἶναι νὰ δεχτεῖ αὐτὸ ποὺ εἶναι: μιὰ τοπικὴ ἐπιστήμη.

Ἀναφερθήκαμε στὶς ἐνδείξεις γιὰ δημιουργία ὕλης στὸ προσιτὸ μέρος τοῦ Σύμπαντος. Πρόκειται γιὰ ἐξαιρετικὰ τολμηρὴ ὑπόθεση, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συσχετιστεῖ μὲ τὶς Γραφές, οἱ ὁποῖες, στερούμενες λογικῶν ἐπιχειρημάτων, θὰ ὑποστήριζαν ὅτι ὁ θεὸς συνεχίζει τὴ Δημιουργία. Φυσικά, οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς ὑπόθεσης δὲν ἐπιχειροῦν τέτοιο συσχετισμό. Δὲν πρόκειται γιὰ θεϊκὴ ἐπέμβαση (ποὺ θὰ διέψευδε καὶ τὴ γνωσιολογία τοῦ Καρτέσιου!). Κατὰ τὸν Χάλτον Ἂρπ ὑπάρχει λύση γενικότερη ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ τοῦ Φρήντμαν. Ἡ λύση αὐτὴ ἐπιτρέπει τὴ δημιουργία ὕλης, σὲ ὁποιαδήποτε ἐποχὴ τοῦ Σύμπαντος.3 Ἡ νέα ὕλη δημιουργεῖται μὲ σχεδὸν μηδενικὴ μάζα καὶ μετατοπίζεται μὲ ταχύτητα σχεδὸν ἴση μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός. Μὲ τὸ χρόνο ἡ μάζα αὐξάνει καὶ ἡ ταχύτητα μειώνεται. Οἱ μεγάλες μετατοπίσεις τῆς νέας μάζας ἀπὸ τὸ ἐρυθρὸ ἀντιφάσκουν, σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση, μὲ τὴ διαστολὴ τοῦ Σύμπαντος. Ἐπίσης, κατὰ τοὺς Ἄρπ, Νάρλικαρ καὶ Ράντεκε, στὸν ἐξωγαλαξιακὸ χῶρο ὑπάρχουν δραστήρια κέντρα, τὰ ὁποῖα ἐξακοντίζουν σωματίδια καὶ κβάντα.

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος

ISBN

Εκδόσεις

Προμηθευτής

Άλλα