ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

22,31 

Στην παρούσα έκδοση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως οργανωτικού πλαισίου για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων περιβαλλόντων μάθησης, καθώς επίσης και ως καινοτόμων διδακτικών εργαλείων σε όλο το φάσμα των επιστημών της εκπαίδευσης καθώς και των επιστημών που εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα. Ειδικότερα, η έκδοση έχει στόχο την παρουσίαση θεωρητικών προβληματισμών, στρατηγικών επιλογών, καινοτόμων δράσεων, διδακτικών εμπειριών και ερευνητικών πορισμάτων που, αν και προέρχονται από ετερογενή γνωστικά πεδία, διέπονται από κοινές επιστημολογικές και γνωσιοθεωρητικές αρχές και από κοινές παιδαγωγικές ευαισθησίες. Πέρα από κάθε επιστημολογική διαμάχη ως προς την προσέγγιση της έννοιας των επιστημών της εκπαίδευσης οι επιμελητές θεωρούν ότι οι ανθρωπιστικές, οι κοινωνικές, οι ψυχολογικές-γνωσιακές και οι θετικές επιστήμες στρέφουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για τη υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης και των δράσεων της αγωγής. Απώτερος στόχος της έκδοσης αυτής είναι λοιπόν το ξεκίνημα ενός διεπιστημονικού διαλόγου στο χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης, με άξονα τη σύνθετη και πολύπλευρη σχέση νέων τεχνολογιών της μάθησης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην υπηρεσία της γλωσσικής εκπαίδευσης: σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ. Νέες τεχνολογίες και (παιδική) λογοτεχνία: μια νέα θεώρηση ή ο θάνατος της λογοτεχνίας;
ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΤΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΤΣΑΛΗΣ. Ζητήματα γλώσσας, μάθησης και παιδαγωγικού προσανατολισμού στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΝΕΛΗ. Διδακτική προσέγγιση ιστορικών εννοιών με τη χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration και του διαδικτύου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ. Νέες τεχνολογίες: επίδραση στην επιστήμη και την εκπαίδευση. Το παράδειγμα της Ιστορίας
ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ. Διδακτικές χρήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ. Η τεχνολογία ως παράμετρος υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην τέχνη και την ανάπτυξη
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ. Θρησκείες, κυβερνοχώρος και δημόσιο σχολείο. Η συγκριτική διδακτική των θρησκειών με την αξιοποίηση πολυμέσων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
ΜΑΡΙΑ ΧΙΟΝΙΔΟΥ – ΡΟΖΑ ΒΛΑΧΟΥ. Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διδασκαλία των λόγων και των αναλογιών στην ΣΤ’ Δημοτικού
ΕΥΓΕΝΙΟΣ Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ. Μαθηματική εκπαίδευση και μαθηματικά λογισμικά: εμπειρίες από τη μέχρι τώρα χρήση και σύγχρονες τάσεις. Μια παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού Δυναμικής Γεωμετρίας σε τμήμα μεταπτυχιακών φοιτητών. Η περίπτωση του The Geometer’s SketchPad
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Αξιοπιστία, εγκυρότητα και προδιαγραφές των λογισμικών. Το σενάριο με χρήση ΤΠΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ
Θέματα για την εκπαίδευση μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΦΩΚΙΑΛΗ. Μορφωτικό κεφάλαιο, νέες τεχνολογίες και κίνητρα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΛΛΟΣ. Δεξιότητες “κλειδιά” στην Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας (μέσα και από την αντίληψη της Ε.Ε.)
ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΣΟΦΟΣ. Στρατηγικές παρουσίασης σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο. Το παράδειγμα της Αττικής
ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΖΑ. Η σχέση των δασκάλων με την πληροφορική. Διαπιστώσεις από μια εμπειρική έρευνα
ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Γνωστική Ψυχολογία και εκπαίδευση μέσω ΤΠΕ: Δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ της βασικής έρευνας και της καθημερινής πρακτικής
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΖΟΥΛΛΗ – ΝΕΦΕΛΗ ΒΡΑΤΣΑΛΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ. “Λόγου Χάρη”: διαδικτυακός τόπος για τη διδασκαλία / εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ. Το αγροτικό και ολιγοθέσιο σχολείο ως θεσμός και ως μονάδα εκπαίδευσης, πολιτισμού και ανάπτυξης στις απομακρυσμένες περιοχές
ΠΟΣΤΕΡΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΤΕΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΩΣΤΑ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ. Προβληματικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Επισκόπηση διαδικτυακών περιεχομένων.
Έρευνα: τι προτιμούν οι νέοι στο διαδίκτυο
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΤΟΥΠΠΗ. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης. Η περίπτωση του WebCT Vista
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ. Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe για αναπαράσταση της έννοιας της συνάρτησης σε επίπεδο Λυκείου.
Εμπειρίες και δυσκολίες εφαρμογής

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 9789604552214 Κατηγορία:

Περιγραφή

Στην παρούσα έκδοση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως οργανωτικού πλαισίου για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων περιβαλλόντων μάθησης, καθώς επίσης και ως καινοτόμων διδακτικών εργαλείων σε όλο το φάσμα των επιστημών της εκπαίδευσης καθώς και των επιστημών που εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα. Ειδικότερα, η έκδοση έχει στόχο την παρουσίαση θεωρητικών προβληματισμών, στρατηγικών επιλογών, καινοτόμων δράσεων, διδακτικών εμπειριών και ερευνητικών πορισμάτων που, αν και προέρχονται από ετερογενή γνωστικά πεδία, διέπονται από κοινές επιστημολογικές και γνωσιοθεωρητικές αρχές και από κοινές παιδαγωγικές ευαισθησίες. Πέρα από κάθε επιστημολογική διαμάχη ως προς την προσέγγιση της έννοιας των επιστημών της εκπαίδευσης οι επιμελητές θεωρούν ότι οι ανθρωπιστικές, οι κοινωνικές, οι ψυχολογικές-γνωσιακές και οι θετικές επιστήμες στρέφουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για τη υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης και των δράσεων της αγωγής. Απώτερος στόχος της έκδοσης αυτής είναι λοιπόν το ξεκίνημα ενός διεπιστημονικού διαλόγου στο χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης, με άξονα τη σύνθετη και πολύπλευρη σχέση νέων τεχνολογιών της μάθησης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην υπηρεσία της γλωσσικής εκπαίδευσης: σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ. Νέες τεχνολογίες και (παιδική) λογοτεχνία: μια νέα θεώρηση ή ο θάνατος της λογοτεχνίας;
ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΤΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΤΣΑΛΗΣ. Ζητήματα γλώσσας, μάθησης και παιδαγωγικού προσανατολισμού στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΝΕΛΗ. Διδακτική προσέγγιση ιστορικών εννοιών με τη χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration και του διαδικτύου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ. Νέες τεχνολογίες: επίδραση στην επιστήμη και την εκπαίδευση. Το παράδειγμα της Ιστορίας
ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ. Διδακτικές χρήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ. Η τεχνολογία ως παράμετρος υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην τέχνη και την ανάπτυξη
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ. Θρησκείες, κυβερνοχώρος και δημόσιο σχολείο. Η συγκριτική διδακτική των θρησκειών με την αξιοποίηση πολυμέσων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
ΜΑΡΙΑ ΧΙΟΝΙΔΟΥ – ΡΟΖΑ ΒΛΑΧΟΥ. Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διδασκαλία των λόγων και των αναλογιών στην ΣΤ’ Δημοτικού
ΕΥΓΕΝΙΟΣ Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ. Μαθηματική εκπαίδευση και μαθηματικά λογισμικά: εμπειρίες από τη μέχρι τώρα χρήση και σύγχρονες τάσεις. Μια παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού Δυναμικής Γεωμετρίας σε τμήμα μεταπτυχιακών φοιτητών. Η περίπτωση του The Geometer’s SketchPad
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Αξιοπιστία, εγκυρότητα και προδιαγραφές των λογισμικών. Το σενάριο με χρήση ΤΠΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ
Θέματα για την εκπαίδευση μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΦΩΚΙΑΛΗ. Μορφωτικό κεφάλαιο, νέες τεχνολογίες και κίνητρα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΛΛΟΣ. Δεξιότητες “κλειδιά” στην Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας (μέσα και από την αντίληψη της Ε.Ε.)
ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΣΟΦΟΣ. Στρατηγικές παρουσίασης σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο. Το παράδειγμα της Αττικής
ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΖΑ. Η σχέση των δασκάλων με την πληροφορική. Διαπιστώσεις από μια εμπειρική έρευνα
ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Γνωστική Ψυχολογία και εκπαίδευση μέσω ΤΠΕ: Δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ της βασικής έρευνας και της καθημερινής πρακτικής
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΖΟΥΛΛΗ – ΝΕΦΕΛΗ ΒΡΑΤΣΑΛΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ. “Λόγου Χάρη”: διαδικτυακός τόπος για τη διδασκαλία / εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ. Το αγροτικό και ολιγοθέσιο σχολείο ως θεσμός και ως μονάδα εκπαίδευσης, πολιτισμού και ανάπτυξης στις απομακρυσμένες περιοχές
ΠΟΣΤΕΡΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΤΕΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΩΣΤΑ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ. Προβληματικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Επισκόπηση διαδικτυακών περιεχομένων.
Έρευνα: τι προτιμούν οι νέοι στο διαδίκτυο
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΤΟΥΠΠΗ. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης. Η περίπτωση του WebCT Vista
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ. Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe για αναπαράσταση της έννοιας της συνάρτησης σε επίπεδο Λυκείου.
Εμπειρίες και δυσκολίες εφαρμογής

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος

ISBN

Εκδόσεις

Προμηθευτής

Έκπτωση Προμηθευτή