- 10%

ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΑΧΗ ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ

12,40 

Το βιβλίο ασχολείται με την έννοια του σεξισμού ως κοινωνικό φαινόμενο. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι όλη η συζήτηση περί σεξισμού δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια κριτικά προσανατολισμένη κοινωνιολογική οπτική για την κοινωνική κατασκευή του φύλου και τις έμφυλες εξουσιαστικές σχέσεις. Σε αυτή τη βάση, είναι προφανές πως τα περιθώρια θεωρητικής πλαισίωσης της σχετικής συζήτησης είναι τεράστια και αφορούν συναρθρωμένα επίπεδα ανάλυσης και αλληλοτεμνόμενες μεθοδολογικές προκείμενες.

Η μελέτη γίνεται από μια φεμινιστικά προσανατολισμένη σκοπιά σε μια προσπάθεια να συμπεριληφθεί, κατά το δυνατόν, και η εγχώρια συζήτηση στις επιμέρους προκείμενες. Πρόθεση είναι να τονιστεί περαιτέρω ο ουσιωδώς συμπεριληπτικός και διαθεματικός χαρακτήρας του φεμινισμού, αλλά και να αναδειχθούν τα εννοιολογικά εκείνα εργαλεία που απαντώνται στον ελληνικό δημόσιο διάλογο και, από κοινού με τη διεθνή εργογραφία, μπορούν να συμβάλλουν σε μια δόκιμη και κριτική προσέγγιση των επίμαχων ζητημάτων γύρω από το φύλο. Υπό αυτή την έννοια, το παρόν βιβλίο αποσκοπεί να προάγει την εγχώρια δημόσια συζήτηση σε μια εξαιρετικά επίμαχη θεματική, παραμένοντας βέβαια ανοιχτό στις όποιες κριτικές.

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Ο σεξισμός ως δημόσια συζήτηση
Ο σεξισμός και η έμφυλη ανισότητα
Βασικές εννοιολογήσεις του σεξισμού
Μορφές σεξισμού και πεδία διαμάχης
Σεξιστικός λόγος και γλωσσικός σεξισμός
Η θεωρία του αμφίθυμου σεξισμού
Ο αμφίθυμος σεξισμός των Glick και Fiske
Από τις κοινωνικές διακρίσεις έως την έμφυλη βία
Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η επιλογή συντρόφου
Ο αμφίθυμος σεξισμός εναντίον των ανδρών
Η ανοιχτή συζήτηση για τον ανάστροφο σεξισμό
Το κίνημα για τα δικαιώματα των ανδρών ως ιστορική αφετηρία
Ο ανάστροφος σεξισμός και οι επιπτώσεις του κατά των ανδρών
Οι επιμέρους κριτικές αιτιάσεις απέναντι στον ανάστροφο σεξισμό
Το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον ως πεδίο του ανάστροφου σεξισμού
Προς την άρση των δυσχερειών του σεξισμού
Αίροντας τις σεξιστικές δυσχέρειες για τις γυναίκες
Οι προοπτικές άρσης των δυσχερειών για τους άνδρες
Επίλογος

Ο Βαγγέλης Λιότζης είναι διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει επισκέπτης διδάσκοντας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2019-2020) και διαπιστευμένος λέκτορας του Πανεπιστημίου του Derby (2014-2016). Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (2004), ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές (2006) και διδακτορική διατριβή με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (2014) στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και διεξήγαγε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. μεταδιδακτορική έρευνα (2021) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει, επίσης, εκδοθεί το βιβλίο του Πορνογραφικοποίηση: Ιχνηλατώντας τη Σύγχρονη Σεξουαλικότητα (futura, 2017).

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 9786185553098 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο ασχολείται με την έννοια του σεξισμού ως κοινωνικό φαινόμενο. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι όλη η συζήτηση περί σεξισμού δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια κριτικά προσανατολισμένη κοινωνιολογική οπτική για την κοινωνική κατασκευή του φύλου και τις έμφυλες εξουσιαστικές σχέσεις. Σε αυτή τη βάση, είναι προφανές πως τα περιθώρια θεωρητικής πλαισίωσης της σχετικής συζήτησης είναι τεράστια και αφορούν συναρθρωμένα επίπεδα ανάλυσης και αλληλοτεμνόμενες μεθοδολογικές προκείμενες.

Η μελέτη γίνεται από μια φεμινιστικά προσανατολισμένη σκοπιά σε μια προσπάθεια να συμπεριληφθεί, κατά το δυνατόν, και η εγχώρια συζήτηση στις επιμέρους προκείμενες. Πρόθεση είναι να τονιστεί περαιτέρω ο ουσιωδώς συμπεριληπτικός και διαθεματικός χαρακτήρας του φεμινισμού, αλλά και να αναδειχθούν τα εννοιολογικά εκείνα εργαλεία που απαντώνται στον ελληνικό δημόσιο διάλογο και, από κοινού με τη διεθνή εργογραφία, μπορούν να συμβάλλουν σε μια δόκιμη και κριτική προσέγγιση των επίμαχων ζητημάτων γύρω από το φύλο. Υπό αυτή την έννοια, το παρόν βιβλίο αποσκοπεί να προάγει την εγχώρια δημόσια συζήτηση σε μια εξαιρετικά επίμαχη θεματική, παραμένοντας βέβαια ανοιχτό στις όποιες κριτικές.

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Ο σεξισμός ως δημόσια συζήτηση
Ο σεξισμός και η έμφυλη ανισότητα
Βασικές εννοιολογήσεις του σεξισμού
Μορφές σεξισμού και πεδία διαμάχης
Σεξιστικός λόγος και γλωσσικός σεξισμός
Η θεωρία του αμφίθυμου σεξισμού
Ο αμφίθυμος σεξισμός των Glick και Fiske
Από τις κοινωνικές διακρίσεις έως την έμφυλη βία
Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η επιλογή συντρόφου
Ο αμφίθυμος σεξισμός εναντίον των ανδρών
Η ανοιχτή συζήτηση για τον ανάστροφο σεξισμό
Το κίνημα για τα δικαιώματα των ανδρών ως ιστορική αφετηρία
Ο ανάστροφος σεξισμός και οι επιπτώσεις του κατά των ανδρών
Οι επιμέρους κριτικές αιτιάσεις απέναντι στον ανάστροφο σεξισμό
Το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον ως πεδίο του ανάστροφου σεξισμού
Προς την άρση των δυσχερειών του σεξισμού
Αίροντας τις σεξιστικές δυσχέρειες για τις γυναίκες
Οι προοπτικές άρσης των δυσχερειών για τους άνδρες
Επίλογος

Ο Βαγγέλης Λιότζης είναι διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει επισκέπτης διδάσκοντας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2019-2020) και διαπιστευμένος λέκτορας του Πανεπιστημίου του Derby (2014-2016). Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (2004), ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές (2006) και διδακτορική διατριβή με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (2014) στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και διεξήγαγε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. μεταδιδακτορική έρευνα (2021) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει, επίσης, εκδοθεί το βιβλίο του Πορνογραφικοποίηση: Ιχνηλατώντας τη Σύγχρονη Σεξουαλικότητα (futura, 2017).

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Έτος

ISBN

Άλλα

Εκδόσεις

Έκπτωση Προμηθευτή

Προμηθευτής

Συγγραφέας