ΠΕΚΛΑΡΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

9,54 

Υπάρχει μια κατηγορία κοινοτήτων που εντοπίζονται στη «ζώνη της δρυός» και ιστορικά στηρίχτηκαν για την επιβίωση και αναπαραγωγή τους σε ένα συνδυασμό γεωργίας και κτηνοτροφίας, που συμπληρώνονταν και από άλλες δραστηριότητες, όπως η υλοτομία, η τροφοσυλλογή και η τεχνική ειδίκευση. Οι κοινότητες αυτές λειτούργησαν για μια μεγάλη χρονική διάρκεια σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής οικονομίας με σχετική αυτονομία, αυτάρκεια και αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό οι εστιακές ομάδες οικειοποιούνταν τους συλλογικούς φυσικούς πόρους με ένα σύστημα βιωματικής αειφορίας και κοινωνικού εξισωτισμού. Αυτό το σύστημα εξασφάλιζε από τη μια την αναπαραγωγή των φυσικών πόρων και από την άλλη την εξισορρόπηση ανάμεσα στις επιμέρους ανάγκες των εστιακών ομάδων και τη συνολική επιβίωση της κοινότητας. Κάτι τέτοιο ήταν εφικτό όχι μόνο χάρη στη συνειδητοποίηση του πεπερασμένου χαρακτήρα των φυσικών πόρων και την αίσθηση της συλλογικότητας αλλά και χάρη στο γεγονός ότι ο τρόπος παραγωγής χαρακτηριζόταν από τις αξίες χρήσης και οι ίδιοι οι φυσικοί πόροι (γη, δάση, νερά κ.λπ.) δεν γίνονται αντιληπτοί σαν ατομικές ιδιοκτησίες αλλά ως κοινά κτήματα, τα οποία χρησιμοποιούσε η κάθε εστιακή ομάδα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της.
Το Πεκλάρι (Πηγή), ένα ορεινό χωριό στην περιοχή της Κόνιτσας κοντά στο ελληνο-αλβανικό σύνορο, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή: Φύση και πολιτισμός
Το ευρύτερο πλαίσιο: Οικολογία και ιστορία
Χώρος, χρόνος, τοπίο
Ο ορεινός χώρος της Πίνδου
Οικολογία, ιστορία και πολιτική οικονομία στην Πίνδο
Οικολογικές ζώνες και παραγωγικές διαδικασίες
Το Πεκλάρι
Ο χώρος και οι άνθρωποι, η φύση και η κοινωνία στο ιστορικό τους πλαίσιο
Η οικειοποίηση των φυσικών πόρων. Οι παραγωγικές διαδικασίες και το τοπίο
Τι είναι και τι δεν είναι δάσος
Τα “δάση” της κοινότητας
Τα χωράφια
Οι βοσκότοποι και τα ζώα
Τα κλαδερά ή λογγάρια
Το ζήτημα της ιδιοκτησίας
Στρατηγικές επιβίωσης, κοινωνικός εξισωτισμός και ασφαλιστικές δικλείδες
Η τεχνική ειδίκευση και το κουρμπέτι
Επίλογος: Το τέλος μιας μακράς διάρκειας
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)

Κωδικός προϊόντος: 9789609446129 Κατηγορία:

Περιγραφή

Υπάρχει μια κατηγορία κοινοτήτων που εντοπίζονται στη «ζώνη της δρυός» και ιστορικά στηρίχτηκαν για την επιβίωση και αναπαραγωγή τους σε ένα συνδυασμό γεωργίας και κτηνοτροφίας, που συμπληρώνονταν και από άλλες δραστηριότητες, όπως η υλοτομία, η τροφοσυλλογή και η τεχνική ειδίκευση. Οι κοινότητες αυτές λειτούργησαν για μια μεγάλη χρονική διάρκεια σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής οικονομίας με σχετική αυτονομία, αυτάρκεια και αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό οι εστιακές ομάδες οικειοποιούνταν τους συλλογικούς φυσικούς πόρους με ένα σύστημα βιωματικής αειφορίας και κοινωνικού εξισωτισμού. Αυτό το σύστημα εξασφάλιζε από τη μια την αναπαραγωγή των φυσικών πόρων και από την άλλη την εξισορρόπηση ανάμεσα στις επιμέρους ανάγκες των εστιακών ομάδων και τη συνολική επιβίωση της κοινότητας. Κάτι τέτοιο ήταν εφικτό όχι μόνο χάρη στη συνειδητοποίηση του πεπερασμένου χαρακτήρα των φυσικών πόρων και την αίσθηση της συλλογικότητας αλλά και χάρη στο γεγονός ότι ο τρόπος παραγωγής χαρακτηριζόταν από τις αξίες χρήσης και οι ίδιοι οι φυσικοί πόροι (γη, δάση, νερά κ.λπ.) δεν γίνονται αντιληπτοί σαν ατομικές ιδιοκτησίες αλλά ως κοινά κτήματα, τα οποία χρησιμοποιούσε η κάθε εστιακή ομάδα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της.
Το Πεκλάρι (Πηγή), ένα ορεινό χωριό στην περιοχή της Κόνιτσας κοντά στο ελληνο-αλβανικό σύνορο, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή: Φύση και πολιτισμός
Το ευρύτερο πλαίσιο: Οικολογία και ιστορία
Χώρος, χρόνος, τοπίο
Ο ορεινός χώρος της Πίνδου
Οικολογία, ιστορία και πολιτική οικονομία στην Πίνδο
Οικολογικές ζώνες και παραγωγικές διαδικασίες
Το Πεκλάρι
Ο χώρος και οι άνθρωποι, η φύση και η κοινωνία στο ιστορικό τους πλαίσιο
Η οικειοποίηση των φυσικών πόρων. Οι παραγωγικές διαδικασίες και το τοπίο
Τι είναι και τι δεν είναι δάσος
Τα “δάση” της κοινότητας
Τα χωράφια
Οι βοσκότοποι και τα ζώα
Τα κλαδερά ή λογγάρια
Το ζήτημα της ιδιοκτησίας
Στρατηγικές επιβίωσης, κοινωνικός εξισωτισμός και ασφαλιστικές δικλείδες
Η τεχνική ειδίκευση και το κουρμπέτι
Επίλογος: Το τέλος μιας μακράς διάρκειας
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος

ISBN

Εκδόσεις

Προμηθευτής

Άλλα

Έκπτωση Προμηθευτή