Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 1821-1833

20,38 

Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα από τα εθνικιστικά κινήματα των αρχών του 19ου αιώνα που βρέθηκαν μπλεγμένα στα δίχτυα της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων. Η ιστορία της διακρίνεται σε δύο συνεχόμενες φάσεις. Η πρώτη καταγράφει πως άρχισε βαθμιαία να διογκώνεται το κύμα της δυσαρέσκειας, πως διαδόθηκαν οι ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, πως διαμορφώθηκε η έννοια του Ελληνικού Έθνους, πως οργανώθηκε η Φιλική Εταιρεία, πως, τέλος, άρχισαν οι εχθροπραξίες. Η δεύτερη είναι η εποχή του Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της ανεξάρτητης Ελλάδας, μια περίοδος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους Έλληνες και τις ευρωπαϊκές Δυνάμεις, και διπλωματικών αποστολών από την Πετρούπολη στο Παρίσι και από το Λονδίνο στη Βιέννη, οι οποίες κατέληξαν σε μονιμότερες πολιτειακές διευθετήσεις και στην άφιξη του Όθωνα. Στο βιβλίο αυτό ο Douglas Dakin δίνει μια καθαρή εικόνα των ελληνικών πραγμάτων. Όπως ακριβώς οι Τούρκοι δεν κατόρθωσαν ποτέ να υποτάξουν ολοκληρωτικά πολλές από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, έτσι και οι εμπνευστές και οι οργανωτές του απελευθερωτικού αγώνα δεν μπόρεσαν να κερδίσουν ολοκληρωτικά με το μέρος τους τους πολυάριθμους τοπικούς προύχοντες, οι οποίοι, καθώς νέμονταν τους παραδοσιακούς θεσμούς, έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η περίπλοκη αρχή του κινήματος, η αργή και συγκεχυμένη εξέλιξη των μαχών, οι ελιγμοί – πότε αδέξιοι και πότε εύστοχοι – των Μεγάλων Δυνάμεων, τα κίνητρα και τα γεγονότα της Επανάστασης παρουσιάζονται συνοπτικά στο βιβλίο αυτό με αξιοθαύμαστη σαφήνεια. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)
Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 1821-1823
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 1822-1824
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, 1821-1825
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΑΓΓΛΟΡΩΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1826-1827
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ (18/30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1827) ΚΑΙ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ (8/20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1827)
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1828-ΜΑΙΟΣ 1829)
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΜΑΙΟΣ 1829-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1831
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 1829-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1833
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΑΡΤΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 9789602501726 Κατηγορία:

Περιγραφή

Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα από τα εθνικιστικά κινήματα των αρχών του 19ου αιώνα που βρέθηκαν μπλεγμένα στα δίχτυα της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων. Η ιστορία της διακρίνεται σε δύο συνεχόμενες φάσεις. Η πρώτη καταγράφει πως άρχισε βαθμιαία να διογκώνεται το κύμα της δυσαρέσκειας, πως διαδόθηκαν οι ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, πως διαμορφώθηκε η έννοια του Ελληνικού Έθνους, πως οργανώθηκε η Φιλική Εταιρεία, πως, τέλος, άρχισαν οι εχθροπραξίες. Η δεύτερη είναι η εποχή του Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της ανεξάρτητης Ελλάδας, μια περίοδος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους Έλληνες και τις ευρωπαϊκές Δυνάμεις, και διπλωματικών αποστολών από την Πετρούπολη στο Παρίσι και από το Λονδίνο στη Βιέννη, οι οποίες κατέληξαν σε μονιμότερες πολιτειακές διευθετήσεις και στην άφιξη του Όθωνα. Στο βιβλίο αυτό ο Douglas Dakin δίνει μια καθαρή εικόνα των ελληνικών πραγμάτων. Όπως ακριβώς οι Τούρκοι δεν κατόρθωσαν ποτέ να υποτάξουν ολοκληρωτικά πολλές από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, έτσι και οι εμπνευστές και οι οργανωτές του απελευθερωτικού αγώνα δεν μπόρεσαν να κερδίσουν ολοκληρωτικά με το μέρος τους τους πολυάριθμους τοπικούς προύχοντες, οι οποίοι, καθώς νέμονταν τους παραδοσιακούς θεσμούς, έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η περίπλοκη αρχή του κινήματος, η αργή και συγκεχυμένη εξέλιξη των μαχών, οι ελιγμοί – πότε αδέξιοι και πότε εύστοχοι – των Μεγάλων Δυνάμεων, τα κίνητρα και τα γεγονότα της Επανάστασης παρουσιάζονται συνοπτικά στο βιβλίο αυτό με αξιοθαύμαστη σαφήνεια. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 1821-1823
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 1822-1824
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, 1821-1825
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΑΓΓΛΟΡΩΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1826-1827
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ (18/30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1827) ΚΑΙ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ (8/20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1827)
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1828-ΜΑΙΟΣ 1829)
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΜΑΙΟΣ 1829-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1831
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 1829-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1833
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΑΡΤΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος

ISBN

Εκδόσεις

Προμηθευτής

Μετάφραση

Άλλα