ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

30,00 

Ο Hegel πραγματεύεται μέσα σε 360 παραγράφους τη σχέση φυσικού και θετικού δικαίου, την αλληλεξάρτηση δικαίου και περιβάλλοντος, τη διαφορά μεταξύ εξήγησης και δικαιολόγησης των νομικών θεσμών, την αυτονομία της βουλήσεως, τη συμβολική και τη χρηστική άποψη της ιδιοκτησίας, την ηθική από τη σκοπιά του άλλου ως ηθικότητα, τα στάδια της ηθικής συνειδητοποίησης, τα θεμέλια και τους μηχανισμούς της αστικής κοινωνίας, το σύστημα των αναγκών και τη διαχείριση των γνωμών μέσω της πολιτικής, την κοινωνική πρόνοια και τη διαφήμιση, τις συγκρούσεις των τάξεων και την τυποποίηση της εργασίας, το πρόβλημα της παρουσίας τν νόμων σε γραπτό κείμενο ή εθιμική αφήγηση, την κριτική της δικαστικής λειτουργίας και την αξιολόγηση του θεσμού των ενόρκων, την εκκοσμίκευση και το ρόλο της εκκλησίας, τους τρόπους στελέχωσης της Βουλής και ανάδειξης του ανωτάτου άρχοντος, τις προϋποθέσεις επηρεασμού της κοινής γνώμης και τη ρευστότητα των διεθνών σχέσεων και τις λογικές και κοσμοϊστορικές εποχές του δικαίου και του πολιτισμού. Κυρίως όμως προτρέπει σε μία αυτοσυγκράτηση εξίσου σημαντική με την επιθυμία για αλλαγές, στη συνειδητοποίηση ότι η κοινή γνώμη είναι εύφλεκτη πυριτιδαποθήκη, ότι για να είναι μία μεταρρύθμιση επί τα βελτίω πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί η αξία του προϋπάρχοντος και ότι καμία χώρα δεν υπήρξε παράδεισος, ούτε και θα υπάρξει. Ο Hegel περισώζει και διαφυλάττει κι αυτό τον καθιστά πιο επίκαιρο από ποτέ.
Η “Φιλοσοφία του Δικαίου”, το τελευταίο μείζον έργο του Hegel που δημοσιεύθηκε στη διάρκεια της ζωής του, θεωρείται ευρέως το πλέον προσιτό κείμενο του μεγάλου στοχαστή, ενώ από την έκδοσή του (1820) μέχρι και σήμερα δεν έπαυσε να βρίσκεται στο επίκεντρο των φιλοσοφικών και πολιτικών σπουδών, εμπνέοντας ολόκληρες γενεές κορυφαίων διανοητών, μεταξύ των οποίων δε καθοριστικά τον νεαρό Marx στη διαμόρφωση των δικών του κοσμογονικών θέσεων για το κράτος και την αστική κοινωνία. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΟΡΓΚ ΧΕΓΚΕΛ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έννοια της φιλοσοφίας του δικαίου, της βουλήσεως της ελευθερίας και του δικαίου (παρ. 1-32). Διαίρεση (παρ. 33)
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΑΦΗΡΗΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ (παρ. 34-104)
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (παρ. 41-71)
Α. Κτήση νομής (παρ. 54-58)
Β. Η χρήση του πράγματος (παρ. 59-64)
Γ. Απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας (παρ. 65-70)
Μετάβαση από την ιδιοκτησία στη σύμβαση (παρ. 71)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ (παρ. 72-81)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΑΔΙΚΟ (παρ. 82-104)
Α. Απροδιάθετο (σ.μ. ανυπαίτιο) άδικο (παρ. 84-86)
Β. Απάτη (παρ. 87-89)
Γ. Εξαναγκασμός και έγκλημα (παρ. 90-103)
Μετάβαση από το δίκαιο στην ηθικότητα (παρ. 104)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ (παρ. 105-141)
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΟΧΗ (παρ. 115-118)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΑ (παρ. 119-128)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ (παρ. 129-141)
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΕΘΟΣ (παρ. 142-360)
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (παρ. 158-181)
Α. Ο γάμος (παρ. 161-169)
Β. Η περιουσία της οικογένειας (παρ. 170-172)
Γ. Η ανατροφή των τέκνων και η λύση της οικογένειας (παρ. 173-181)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (παρ. 182-256)
Α. Το σύστημα των αναγκών (παρ. 189-208)
a) Το είδος της ανάγκης και της ικανοποίησης (παρ. 190-195)
b) Το είδος της εργασίας (παρ. 196-198)
c) Η περιουσία και οι τάξεις (παρ. 199-208)
Β. Η απονομή της δικαιοσύνης (παρ. 209-229)
a) Το δίκαιο ως νόμος (παρ. 211-214)
b) Η παρουσία του νόμου (παρ. 215-218)
c) Το δικαστήριο (παρ. 219-229)
Γ. Η αστυνομία και η σωματειακή ένωση (παρ. 230-256)
a) Η αστυνομία (παρ. 231-249)
b) Η σωματειακή ένωση (παρ. 250-256)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (παρ. 257-360)
Α. Το Εσωτερικό Δημόσιο Δίκαιο (παρ. 260-329)
Ι. Εσωτερικό Σύνταγμα δι’ εαυτό (παρ. 272-320)
a) Η εξουσία του άρχοντος (παρ. 275-286)
b) Η κυβερνητική εξουσία (παρ. 287-297)
c) Η νομοθετική εξουσία (παρ. 298-320)
ΙΙ. Η κυριαρχία προς τα έξω (παρ. 321-329)
Β. Το Εξωτερικό Δημόσιο Δίκαιο (παρ. 330-340)
Γ. Η Παγκόσμια Ιστορία (παρ. 341-360)
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΕΛΙΑΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (διδ. διατριβή), Στ. Γιακουμής

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 9789605620073 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο Hegel πραγματεύεται μέσα σε 360 παραγράφους τη σχέση φυσικού και θετικού δικαίου, την αλληλεξάρτηση δικαίου και περιβάλλοντος, τη διαφορά μεταξύ εξήγησης και δικαιολόγησης των νομικών θεσμών, την αυτονομία της βουλήσεως, τη συμβολική και τη χρηστική άποψη της ιδιοκτησίας, την ηθική από τη σκοπιά του άλλου ως ηθικότητα, τα στάδια της ηθικής συνειδητοποίησης, τα θεμέλια και τους μηχανισμούς της αστικής κοινωνίας, το σύστημα των αναγκών και τη διαχείριση των γνωμών μέσω της πολιτικής, την κοινωνική πρόνοια και τη διαφήμιση, τις συγκρούσεις των τάξεων και την τυποποίηση της εργασίας, το πρόβλημα της παρουσίας τν νόμων σε γραπτό κείμενο ή εθιμική αφήγηση, την κριτική της δικαστικής λειτουργίας και την αξιολόγηση του θεσμού των ενόρκων, την εκκοσμίκευση και το ρόλο της εκκλησίας, τους τρόπους στελέχωσης της Βουλής και ανάδειξης του ανωτάτου άρχοντος, τις προϋποθέσεις επηρεασμού της κοινής γνώμης και τη ρευστότητα των διεθνών σχέσεων και τις λογικές και κοσμοϊστορικές εποχές του δικαίου και του πολιτισμού. Κυρίως όμως προτρέπει σε μία αυτοσυγκράτηση εξίσου σημαντική με την επιθυμία για αλλαγές, στη συνειδητοποίηση ότι η κοινή γνώμη είναι εύφλεκτη πυριτιδαποθήκη, ότι για να είναι μία μεταρρύθμιση επί τα βελτίω πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί η αξία του προϋπάρχοντος και ότι καμία χώρα δεν υπήρξε παράδεισος, ούτε και θα υπάρξει. Ο Hegel περισώζει και διαφυλάττει κι αυτό τον καθιστά πιο επίκαιρο από ποτέ.
Η “Φιλοσοφία του Δικαίου”, το τελευταίο μείζον έργο του Hegel που δημοσιεύθηκε στη διάρκεια της ζωής του, θεωρείται ευρέως το πλέον προσιτό κείμενο του μεγάλου στοχαστή, ενώ από την έκδοσή του (1820) μέχρι και σήμερα δεν έπαυσε να βρίσκεται στο επίκεντρο των φιλοσοφικών και πολιτικών σπουδών, εμπνέοντας ολόκληρες γενεές κορυφαίων διανοητών, μεταξύ των οποίων δε καθοριστικά τον νεαρό Marx στη διαμόρφωση των δικών του κοσμογονικών θέσεων για το κράτος και την αστική κοινωνία. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΟΡΓΚ ΧΕΓΚΕΛ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έννοια της φιλοσοφίας του δικαίου, της βουλήσεως της ελευθερίας και του δικαίου (παρ. 1-32). Διαίρεση (παρ. 33)
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΑΦΗΡΗΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ (παρ. 34-104)
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (παρ. 41-71)
Α. Κτήση νομής (παρ. 54-58)
Β. Η χρήση του πράγματος (παρ. 59-64)
Γ. Απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας (παρ. 65-70)
Μετάβαση από την ιδιοκτησία στη σύμβαση (παρ. 71)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ (παρ. 72-81)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΑΔΙΚΟ (παρ. 82-104)
Α. Απροδιάθετο (σ.μ. ανυπαίτιο) άδικο (παρ. 84-86)
Β. Απάτη (παρ. 87-89)
Γ. Εξαναγκασμός και έγκλημα (παρ. 90-103)
Μετάβαση από το δίκαιο στην ηθικότητα (παρ. 104)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ (παρ. 105-141)
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΟΧΗ (παρ. 115-118)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΑ (παρ. 119-128)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ (παρ. 129-141)
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΕΘΟΣ (παρ. 142-360)
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (παρ. 158-181)
Α. Ο γάμος (παρ. 161-169)
Β. Η περιουσία της οικογένειας (παρ. 170-172)
Γ. Η ανατροφή των τέκνων και η λύση της οικογένειας (παρ. 173-181)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (παρ. 182-256)
Α. Το σύστημα των αναγκών (παρ. 189-208)
a) Το είδος της ανάγκης και της ικανοποίησης (παρ. 190-195)
b) Το είδος της εργασίας (παρ. 196-198)
c) Η περιουσία και οι τάξεις (παρ. 199-208)
Β. Η απονομή της δικαιοσύνης (παρ. 209-229)
a) Το δίκαιο ως νόμος (παρ. 211-214)
b) Η παρουσία του νόμου (παρ. 215-218)
c) Το δικαστήριο (παρ. 219-229)
Γ. Η αστυνομία και η σωματειακή ένωση (παρ. 230-256)
a) Η αστυνομία (παρ. 231-249)
b) Η σωματειακή ένωση (παρ. 250-256)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (παρ. 257-360)
Α. Το Εσωτερικό Δημόσιο Δίκαιο (παρ. 260-329)
Ι. Εσωτερικό Σύνταγμα δι’ εαυτό (παρ. 272-320)
a) Η εξουσία του άρχοντος (παρ. 275-286)
b) Η κυβερνητική εξουσία (παρ. 287-297)
c) Η νομοθετική εξουσία (παρ. 298-320)
ΙΙ. Η κυριαρχία προς τα έξω (παρ. 321-329)
Β. Το Εξωτερικό Δημόσιο Δίκαιο (παρ. 330-340)
Γ. Η Παγκόσμια Ιστορία (παρ. 341-360)
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΕΛΙΑΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (διδ. διατριβή), Στ. Γιακουμής

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος

ISBN

Εκδόσεις

Προμηθευτής

Μετάφραση