ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ο ΜΑΡΞ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Τι ακριβώς σημαίνει ο τίτλος του παρόντος βιβλίου και σε ποιο περιεχόμενο παραπέμπει; Χωρίς να προκαταλάβω τους όρους των ερωταποκρίσεων, υπογραμμίζω ότι ο ερωτώμενος Karl Marx με το έργο του προτίθεται να αντιπαρατεθεί σε κάθε μορφή "ειδωλοποίησής" του, με την επακριβή προσκόμιση των θέσεών του, και αντίστοιχα ο ερωτών υπόσχεται να διατυπώνει έτσι τις ερωτήσεις του, ώστε να προϋποθέτουν το συνδυασμό της γνώσης των έργων του Marx, των συνθηκών της ιστορικής ανάδυσης και εκδίπλωσης της σκέψης του, των μορφών πρόσληψης και επεξεργασίας της καθώς και των πόλων της κριτικής που ασκήθηκε, από τη

24,49 €

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Το βιβλίο του John Maynard Keynes «Οι οικονομικές Συνέπειες της Ειρήνης» συνιστά ένα από τα εξοχότερα δείγματα πολιτικής γραφής του 20ου αιώνα τόσο λόγω της πολλαπλότητας των επιστημονικών πεδίων τα οποία προϋποθέτει ή στα οποία ανατρέχει για να αναπτύξει την προβληματική του (ενδεικτικά: οικονομική θεωρία, στατιστική, δημοσιονομική πολιτική, πολιτική θεωρία, διεθνής πολιτική οικονομία με συνακόλουθη αντίληψη διεθνών σχέσεων και οικονομικής γεωγραφίας), όσο και λόγω του ρητά εκπεφρασμένου χαρακτήρα του ως κειμένου παρέμβασης στο πεδίο της πολιτικής πράξης.

19,17 €

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μια ερμηνευτική ανακατασκευή του κλασικού πλατωνικού έργου "Πολιτεία" από τη σκοπιά της μαρξικής θεωρίας της αξίας και του χρήματος, επιδιώκοντας να καταδείξει το σύνθετο ρόλο που διαδραμάτισε η ανάπτυξη του χρήματος στην αρχαία πόλη και την επίδραση του στη διαμόρφωση της πλατωνικής θεωρίας.

23,43 €

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: 1981-2011

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε σχετικά πρόσφατα με άδηλη ακόμη διάρκεια και απροσδιόριστες επιπτώσεις θα αποτελέσει μια ακόμη πιο σκληρή δοκιμασία για την συνοχή και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης. Έτσι θα φανεί, αν η Ευρώπη αποτελεί πράγματι μια ζωντανή πολιτική πραγματικότητα.

29,82 €

ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στο σημερινό εξαιρετικά εύθραυστο πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα να αποδείξει ότι είναι αξιόπιστη και ότι μπορεί να χαράξει μια νέα πορεία στην προσπάθεια αποτροπής του κίνδυνου ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας της χώρας.

9,58 €

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΗΣ

Τι θα καλύψει το κενό που προκλήθηκε από τη δραματική πτώση του κομμουνισμού στην πρώην Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη; Αυτό είναι το πιο επιτακτικό ερώτημα που απασχολεί σήμερα τον κόσμο. Όπως εξηγεί ο Ernest Gellner, η πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στον κομμουνισμό (και στις άλλες ολοκληρωτικές ιδεολογίες) και στο δυτικό φιλελευθερισμό είναι η ύπαρξη της κοινωνίας πολιτών: η ύπαρξη ενδιάμεσων θεσμών, όπως το εμπόριο, τα συνδικάτα, τα πολιτικά κόμματα, οι θρησκείες, οι ομάδες πίεσης και οι σύλλογοι, που καλύπτουν το χάσμα ανάμεσα στην οικογένεια και στο κράτος.

16,96 €

Σελίδες