ΕΝΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

- Τι είναι το πολιτικό κόμμα;
- Αναγκαίο συστατικό της σύγχρονης δημοκρατίας ή, αντίθετα, παράγοντας αποδυνάμωσής της;
- Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσίασε στην ιστορική του εξέλιξη και οι διακριτοί τύποι του που εμφανίστηκαν διαχρονικά;
- Με βάση ποια κριτήρια πρέπει να περιγράφουμε και να ερμηνεύουμε τη δράση του;

17,50 €

ΤΟ 1821 ΩΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΞΕΣΠΑΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΕΤΥΧΕ

Όπως έχει ισχυριστεί ο ιστορικός Γκούναρ Χέρινγκ, παρ' όλο τον συσσωρευμένο «όγκο υλικού για παράγοντες οι οποίοι μπορούν να παίξουν κάποιον ρόλο σε ερμηνευτικούς συσχετισμούς, [...] σπάνια μόνο αντιπαραθέτουν οι ιστορικοί τις θέσεις και τις υποθέσεις τους με ερμηνευτικά μοντέλα τα οποία έτυχαν επεξεργασίας κατά τη μελέτη άλλων επαναστάσεων». Ένα παρόμοιο κενό σε σχετικές μελέτες παρατηρείται και στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών.

14,50 €