ΧΑΝΣΕΝ ΑΛΒΙΝ - HANSEN ALVIN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΕΫΝΣ

[...] Ο Καθηγητής Χάνσεν γράφων την "Εισαγωγήν εις τον Κέϋνς", εκφράζει την ελπίδα, ότι ο σπουδαστής ή ακόμα και ο ενήμερος κοινός αναγνώστης θα προχώρηση εις την ανάγνωσιν αυτής ταύτης της Γενικής θεωρίας. Το να εγκύψη τις εις την μελέτην ενός κλασικού έργου 400 σελίδων, ως η Γενική Θεωρία αποτελεί καθήκον μορφώσεως. Ο επαγγελματίας οικονομολόγος ο οποίος δεν έχει αφιερώσει άπαξ τουλάχιστον τας θερινάς διακοπάς του εις την επιμελή μελέτην της Κεϋνσιανής Γενικής θεωρίας, χάνει πολλά.

6,09 €