ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

Από τις αρχές της επικράτησης του καπιταλισμού κρίσεις διέκοπταν την γενικά αυξητική πορεία των παραγωγικών δυνάμεων και της παραγωγής. Κρίσεις που είναι ιδιαίτερο γνώρισμα του καπιταλισμού και δεν συναντώνται σε προηγούμενα συστήματα. 
- Ποια είναι τα αίτια των κρίσεων; 
- Σε ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού οφείλονται; 
- Πως ξεπερνούσε ο καπιταλισμός τις κρίσεις του; 
- Με ποιους μηχανισμούς;
- Οι μηχανισμοί αυτοί είναι ακόμη ενεργοί; 
- Αν όχι γιατί;

13,78 €