ΠΑΤΟΤΣΚΑ ΓΙΑΝ-PATOCKA JAN

ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Δεν είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε αυτές τις σελίδες, εξαιρετικά πρωτότυπες και κατά τόπους ερεθιστικές, που ανιχνεύουν τη σχεδόν παράλληλη έναρξη στη δυτική Ευ¬ρώπη της πολιτικής, της φιλοσοφίας και της ιστορίας. Η αδιαχώριστη μοίρα αυτών των τριών διαστάσεων της ευ¬ρωπαϊκής ανθρωπότητας στην πραγματικότητα συνιστά το πιο εμφανές νήμα που διατρέχει τη δέσμη αυτών των κει-μένων.

21,20 €