ΝΤΕΙΒΙΣ ΝΙΚΟΛΑ - DAVIES NICOLA / ΚΑΡΛΙΝ ΛΑΟΥΡΑ - KARLIN LAURA