ΚΑΡΟΛΙΣ ΜΑΣΙΜΟ ΝΤΕ - CAROLIS MASSIMO DE

Η ΖΩΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες στη μοριακή βιολογία αλλά και στις γνωστικές επιστήμες, πήρε μορφή ένα νέο πεδίο έρευνας, αυτό των ανθρώπινων τεχνοεπιστημών, στην τεχνική δε, ανατέθηκε το καθήκον να αναπαράγει και να χειρίζεται τεχνητά τις ικανότητες που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο δηλαδή τον λόγο, τη νοημοσύνη και την πράξη. Η διερεύνηση αυτών των νέων συνόρων της έρευνας αποτελεί το αντικείμενο αυτού του βιβλίου, το οποίο ασχολείται με γνωστικές θεωρίες και πρακτικές, όπου το διακύβευμα είναι η μελλοντική μορφή της ανθρώπινης ζωής.

21,20 €