ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. ΚΩΣΤΑΣ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

- Τι είναι το πολιτικό κόμμα;
- Αναγκαίο συστατικό της σύγχρονης δημοκρατίας ή, αντίθετα, παράγοντας αποδυνάμωσής της;
- Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσίασε στην ιστορική του εξέλιξη και οι διακριτοί τύποι του που εμφανίστηκαν διαχρονικά;
- Με βάση ποια κριτήρια πρέπει να περιγράφουμε και να ερμηνεύουμε τη δράση του;

17,50 €