Δημοσιεύθηκε την

10ο ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκης, 1-2-3 Οκτωβρίου 2021, πλ. Χημείου ΑΠΘ