Δημοσιεύθηκε την

Η Χρυσαλίδα” του Κυριάκου Χαλκόπουλου από τις εκδόσεις Ανάτυπο, στις Ακυβέρνητες Πολιτείες

Ημερομηνία: 2016-03-29 15:30:00

Τοποθεσία: Αλεξάνδρου Σβώλου 28

Βιβλιοπαρουσίαση
Η Χρυσαλίδα” του Κυριάκου Χαλκόπουλου από τις εκδόσεις Ανάτυπο, στις Ακυβέρνητες Πολιτείες
Τρίτη 29 Μαρτίου 18.30
στο συνεργατικό
βιβλιοπωλείο/καφέ
Ακυβέρνητες Πολιτείες
[Αλ.Σβώλου 28]