Χ.Χ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3

VI. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΡΟΚΟΚΟ, ΚΛΑΣΣΙΚΙΣΜΟΣ, ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ
1. Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
3. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
4. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
5. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ

17,04 €