ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Μπορούμε, άραγε, να αποδώσουμε με λέξεις αυτό που αγγίζει 
την ευαισθησία μας, αυτό που σχετίζεται με το συναίσθημα, αυτό 
που προκαλεί τον ενθουσιασμό ή την αποδοκιμασία μας, αυτό 
που μας συγκινεί ή μας αφήνει αδιάφορους; Ερώτημα που φέρνει 
στο νου και άλλα ερωτήματα: σε ποια ανάγκη ή σε ποιες απαιτή-
σεις ανταποκρίνεται αυτή η επιθυμία να μεταγράψουμε σε έννοιες 
αυτό που ανήκει στις τάξεις της διαίσθησης, του φαντασιακού ή 
της φαντασίωσης; Πρέπει, άραγε, να αποδεχτούμε την ύπαρξη 

21,40 €