ΔΙΒΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - GRUNDRISSE

    Εκδοτικό γεγονός πρώτης γραμμής αποτελεί η παρούσα έκδοση του μνημειώ-δους έργου του Καρλ Μαρξ, «Grundrisse». Έργο ποταμός που ξεσήκωσε τις πιο έντονες συζητήσεις στην Ευρώπη τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, όταν με καθυ-στέρηση ενός αιώνα έγινε πια γνωστό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ - GRUNDRISSE

    Εκδοτικό γεγονός πρώτης γραμμής αποτελεί η παρούσα έκδοση του μνημειώ-δους έργου του Καρλ Μαρξ, «Grundrisse». Έργο ποταμός που ξεσήκωσε τις πιο έντονες συζητήσεις στην Ευρώπη τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, όταν με καθυ-στέρηση ενός αιώνα έγινε πια γνωστό.

25,44 €

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - GRUNDRISSE

 Η ελληνική έκδοση των Grundrisse από τις εκδόσεις Στοχαστής και σε μετά-φραση του Διονύση Διβάρη αποτελεί μεταφραστικό και εκδοτικό άθλο και δεν θα είναι ίσως υπερβολή να υποστηριχθεί ότι είναι η καλύτερη μετάφραση του έργου διεθνώς.
περ. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ

12,72 €