ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΝΟΗΜΑ

Το γλωσσάρι που έχετε στα χέρια σας (DVD και βιβλίο) είναι μέρος της σειράς "Μπες στο Νόημα", σειράς λογισμικών για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και την εξάσκηση σε απλή και φυσική νοηματική μέσα από βιντεοσκοπημένα υποτιτλισμένα παραδείγματα. Η επιλογή της ύλης στο παρόν λογισμικό, διαρθρωμένη σε τέσσερις ενότητες (505 λήμματα και 360 υποτιτλισμένα παραδείγματα χρήσης), έγινε με βάση τις δυσκολίες που εντοπίστηκαν κατά τη μελέτη της ΕΝΓ κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, και τη διδασκαλία της ως ξένης γλώσσας σε ακούοντες φοιτητές.

34,98 €

ΤΟ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ 2018-2019

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Η ενανθρώπιση δεν συνέβη στον ορισμένο υετό
Ιπτάμενη τραγούδησε η Άρπυια τον σκοπό της
Βρεγμένη από τη θύελλα πεντακάθαρη
Και εν συνεχεία διαθλάστηκε στα εφτά της χρώματα
τα χαϊκού της Ίριδας.
[Από την έκδοση]

Ένας Ινδιάνος αποσπάται από το σώμα Εκείνης και με τα δεκαεννέα στόματά του λέει την Ιστορία. Εκείνη ταυτίζεται. Η Ιστορία είναι παρούσα τούτη τη νύχτα των χτύπων... ασθενής αλλά παρούσα. Ποια είναι τα λόγια τους που θέλησαν να γίνουν ποιήματα; 

8,16 €

Η ΚΙΟΥΡΙ@ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

Τεύχος 1: «Οικογένεια»

ΕΝΤΙΤΟΡΙΑΛ

Στη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία η μορφή της οικογένειας κατέχει έναν κεντρικό ρόλο, αναγνωριζόμενη ως θύλακας ατομιστικών, αντισυλλογικών αξιών και αντιλήψεων καθοριστικών για τη διατήρηση και την αναπαραγωγή του κυρίαρχου οικονομικού και κοινωνικού καταμερισμού.

4,00 €

Σελίδες