ΧΑΟΥΖΕΡ ΑΡΝΟΛΝΤ - Hauser Arnold

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4

VIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΜΠΡΕΣΣΙΟΝΙΣΜΟΣ
1. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1830
2. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
3. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
4. ΙΜΠΡΕΣΣΙΟΝΙΣΜΟΣ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

17,04 €

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2

V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΜΑΝΙΕΡΙΣΜΟΣ, ΜΠΑΡΟΚ
1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
2. Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΙΩΝΑ
3. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
4. Ο ΚΛΑΣΣΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΙΕΡΙΣΜΟΥ
6. Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
7. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΙΠΠΟΣΥΝΗΣ
8. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΚ
9. ΤΟ ΜΠΑΡΟΚ ΣΤΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ
10. ΤΟ ΜΠΑΡΟΚ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

17,04 €

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
1. ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ
2. ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΣΜΟΣ
3. Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΣΑ ΜΑΓΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΑΣ. Η ΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑ
ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
1. ΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΚΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3. Η ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
4. Ο ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΕΝΑΤΟΝ
5. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
6. ΚΡΗΤΗ

17,04 €